Wydarzenia - 2017

Styczeń Spotkanie opłatkowo-noworoczne. Luty Zebranie walne. Projekcja filmu o gen. Hallerze. Marzec Dzień kobiet. Dzień Inwalidy. Kwiecień Wyjazd na basen. Maj Święto majowe. Dzień Matki. Spotkanie z Panem Zbigniewem Wieczorkiem Czerwiec Wycieczka do Zielonej. Lipiec Wycieczka rowerowa do Siewierza. Sierpień Pielgrzymka do Częstochowy. Wycieczka do Białego Dunajca Wrzesień Ognisko, pieczenie ziemniaków. Wycieczka do Sandomierza Październik Dzień Seniora Listopad Święto niepodległości. Zabawa andrzejkowa. Grudzień Spotkanie barbórkowe.