Spotkanie z udziałem dr Emiliana Kocota

Spotkanie z udziałem dr Emiliana Kocota – działacza, pisarza, prezesa Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego „NIWY” w Brudzowicach.