Dane adresowe

Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Tarnowskich Górach
Koło nr 14 Mierzęcice II
Mierzęcice, Kolejowa 4
Telefon: 603 204 991

Aby stać się członkiem naszego koła, należy:

- posiadać legitymację emeryta, rencisty lub inwalidy
- przynieść 1 zdjęcie (do legitymacji)
- wypełnić deklarację
- opłacić składki:

- 30 zł rocznie (lub miesięcznie 2,50 zł)
- 3 zł wpisowego
- 5 zł za legitymację

Można także zostać członkiem wsperającym. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z zarządem.

Zarząd

Przewodniczący: Czesław Banaś banas.czeslaw@wp.pl
Wice-przewodniczący: Ireneusz Łukasik
Sekretarz: Jacek Malikowski jac55mal@gmail.com
Skarbnik: Aleksandra Mamerska
Członek: Tadeusz Dyraga
Członek: Bogusława Nowak

Sekcja kultury i czasu wolnego

Koordynator: Czesława Dzierżanowska
Kronikarz: Teresa Łukasik


Błąd na stronie? Napisz: webmaster@pzeriimierzecice.pl