Pierwsze spotkanie

W dniu 11 lutego 2016 r. odbyło się zebranie założycielskie Koła Nr 14 Mierzęcice II Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddziału rejonowego w Tarnowskich Górach. Na zaproszenie p. Czesława Banasia, inicjatora tego przedsięwzięcia, przybyło wielu zainteresowanych mieszkańców sołectwa Mierzęcice II, a także zaproszeni goście z PZERiI: p. Irena Nowak – przewodnicząca Oddziału Rejonowego w Tarnowskich Górach oraz p. Jerzy Przybyłowski – przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Katowicach. Czytaj dalej Pierwsze spotkanie