2-lecie Koła Mierzęcice II

Jak z bata strzelił, minęło dwulecie działalności koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów utworzonego w Mierzęcicach II.

Stało się tak za sprawą urozmaiconych terminarzy spotkań i planowanych przedsięwzięć, zarówno w roku 2016, jak i 2017. Wychodziły one naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społeczno-kulturalnym oraz edukacyjnym członków, nader chętnie uczestniczących w realizowanych zajęciach Koła.

Tym łatwiej było je prowadzić, im chętniej uzyskiwano wsparcie finansowe na realizację celów. Nie omieszka się zatem bez wspomnienia darczyńców. Mianowicie: Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach, Grzegorz Bednarek PHU „Transbed” w Mierzęcicach i Teresa Serwecińska F.H.U. „Dater” w Mierzęcicach.

Jednakoż większość przedsięwzięć była finansowana z pieniędzy oskładkowujących się Członków. Tak było choćby z 7-dniową wycieczką na Podhale i Pieniny. Co ciekawe, podczas pobytu ujawnił się talent wierszokleci kol. Zofii Dudowej z Zadnia, która opisała go we wpadających w ucho rymach (tutaj).

Stan osobowy Koła w dniu 31 grudnia 2017 r. osiągnął liczbę 35 członków i 3 sympatyków.

W bieżącym roku 2018 zamierza się m.in. 1) spotkanie z poetką Gabrielą Bartnicką, 2) wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie, 3) spotkanie z dr Emilianem Kocotem – działaczem, pisarzem, prezesem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „NIWY” w Brudzowicach, 4) 7-dniowy pobyt rekreacyjny w Krynicy, 5) Wyjazd na Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, 6) obchody Dnia Seniora i 7) Wyjazd do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu na Andrzejkową Śląską Galę z Humorem.

Co więcej, reprezentując – w myśl Statutu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – interesy Członków Koła wobec organów władzy samorządowej jego sekretarz i zarazem radny Gminy Mierzęcice Jacek Malikowski wystąpił w marcu 2018 r. w wnioskiem do Wójta Gminy Mierzęcice o utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.